Uyğun olanı tapın

0
935

Bu mətnitiqi tapşırıqlar uşaqlara əşyalar arasında orta cəhədlərini tapmaq və məntiqi düşünmə bacarıqları inkişaf etdirəcəkdir. Çalışmalar zamanı uşaqlar öz fkirlərini əsaslandırmağa sövq edin. Bu tapşırıqları həm telefonda, həm də çap edib vərəq üzərində keçirə bilərsiniz.

1. Uyğun olanı tapın

2. Uyğun olanı tapın

3. Uyğun olanı tapın

4. Uyğun olanı tapın

5. Uyğun olanı tapın

6. Uyğun olanı tapın

7. Uyğun olanı tapın

8. Uyğun olanı tapın

9. Uyğun olanı tapın

10. Uyğun olanı tapın

11. Uyğun olanı tapın

12. Uyğun olanı tapın

13. Uyğun olanı tapın

14. Uyğun olanı tapın

15. Uyğun olanı tapın

16. Uyğun olanı tapın

17. Uyğun olanı tapın

18. Uyğun olanı tapın

19. Uyğun olanı tapın

20. Uyğun olanı tapın

21. Uyğun olanı tapın

22. Uyğun olanı tapın

23. Uyğun olanı tapın

24. Uyğun olanı tapın

25. Uyğun olanı tapın

26. Uyğun olanı tapın

27. Uyğun olanı tapın

28. Uyğun olanı tapın

29. Uyğun olanı tapın

30. Uyğun olanı tapın

31. Uyğun olanı tapın

32. Uyğun olanı tapın

33. Uyğun olanı tapın

34. Uyğun olanı tapın

35. Uyğun olanı tapın