Labirintlər

0
1044

1. Dovşana kökü tapmağda kömək et

2. Sıçana pendirə çatmağda kömək et

3. İtlərə istədiklərinə çatmağda kömək et

4. Dovşan və kirpi nə axtarır?

5. Pişiklər nə istəyillər?

6. Sıçan pendirə neçə çatsın?

7. Uşaqların məktəbə aparan yolunu tap

8. Meymun bananlara necə çatsın?

9. Həyvanlar suda nə tuturlar?

10. Dovşana kökə çatmağda kömək edin

11. Qızlar nə yəmək istəyirlər?

12. Üç nəfərdən kim qızıl kəsaya çatacaq?

13. Balıqçılara balıq tutmağda kömək edin

14. Balaca pişiyə öz yeməyini tapmağda kömək edin

15. Hər bir qurbağa nə tutmaq istəyir?