Ardıcılığı tamamlayın

0
583
məntiqi tapşırıq uşaqlar üçün

1. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

məntiqi tapşırıq uşaqlar üçün

2. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

məntiqi tapşırıq uşaqlar üçün №2

3. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

məntiqi tapşırıq №3 uşaqlar üçün

4. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

5. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

6. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

7. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

8. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

9. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

10. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

11. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

12. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

13. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

14. Məntiqi ardıcılığı tamamla.

15. Məntiqi ardıcılığı tamamla.