Yapon təqvimi ilə uşağın cinsinin hesablanması 2016-2017

0
9441
uşağın cinsinin hesablanması

Yapon təqvimini qədim zamanlarda imperatorlar istifadə edirdi. Buna görədə onun dəqiqlik ehtimalı yüksəkdir. Yaponlar hesab edirdilər ki, gələcək uşağın cinsiyyəti tək anadan deyil, atadan da asılıdır.

Yapon təqvimi ilə uşağın cinsinin hesablanması təqvimi 2 cədvəldən ibarətdir.

1-ci cədvəl

1-ci cədvəl – də  ana və atanın doğum ayı kəsişməsindəki rəqəm qeyd olunur.

2-ci cədvəl

2-ci cədvəl – də birinci cədvəldən alınan rəqəm ilə mayalanma ayı kəsişməsində olan rəng, gələcək uşağın cinsiyyətini bildirir. Qız – çəhrayı, Oğlan – mavi rənglə işarələnib.

Yapon təqviminin uşağın cinsinin hesablanması dəqiqliyi 90%-ə qədər hesab olunur.
Qeyd: Cədvəllər 2016-2017 il üçün nəzərdə tutulub.
Unutmamayın ki, cinsindən asılı olmayaraq, uşaq  –  gözəl hədiyyədir!
Və onun cinsiyyəti yalnız Allahdan sizə göndərilən qismətdir!