Yapon təqvimi ilə uşağın cinsinin hesablanması 2016-2017

0
462

Yapon təqvimini qədim zamanlarda imperatorlar istifadə edirdi. Buna görədə onun dəqiqlik ehtimalı yüksəkdir. Yaponlar hesab edirdilər ki, gələcək uşağın cinsiyyəti tək anadan deyil, atadan da asılıdır. Yapon təqvimi 2 cədvəldən ibarətdir.
1-ci cədvəl
1-ci cədvəl – də  ana və atanın doğum ayı kəsişməsindəki rəqəm qeyd olunur.

2-ci cədvəl
2-ci cədvəl – də birinci cədvəldən alınan rəqəm ilə mayalanma ayı kəsişməsində olan rəng, gələcək uşağın cinsiyyətini bildirir. Qız – çəhrayı, Oğlan – mavi rənglə işarələnib.

Yapon təqviminin dəqiqliyi 90%-ə qədər hesab olunur.
Qeyd: Cədvəllər 2016-2017 il üçün nəzərdə tutulub.
Unutmamayın ki, cinsindən asılı olmayaraq, uşaq  –  gözəl hədiyyədir!
Və onun cinsiyyəti yalnız Allahdan sizə göndərilən qismətdir!